Youth Academy - Youth for Christ

Youth Academy

In het seizoen 2018-2019 bieden we geen traineejaar aan binnen onze Youth Academy.
Youth for Christ richt zich op het lokaal bereiken van jongeren door middel van jongerenwerkers en vrijwilligers in hun buurt. Daarin past een aanbod voor een centraal traineejaar niet meer.
Het komende seizoen gebruiken we om een lokaal traineejaar vorm te geven, daarin willen we trainees de kans geven om zich te ontwikkelen en mee te werken in ons lokaal missionair jongerenwerk. Dit nieuwe traineejaar hopen we in de zomer van 2019 te starten.

 

Voor jongeren in de regio Zwolle is er voor het seizoen 2018-2019 nog wel ruimte bij het UIT Vormingsjaar van Youth for Christ Zwolle. Meer info: http://yfczwolle.nl/uit/.